Utbygdo Grendahus
Festlokale til leige på Stord

Hovudside


Velkomen til Utbygdo Grendahus i Kårevik på Stord!

Grendahuset har idag ein viktig funksjon i Kåreviks-bygda på Stord. 

Det er her ein kan få leiga eit flott lokale til t.d. bryllup, konfirmasjonar og samankonstar av ulike slag. 

Medlemmar av laget får leiga til reduserte prisar.

Huset vart ferdigstilt i 1988. Kjøkkenet er oppussa og det er gjort andre oppgraderingar i seinare tid, til dømes er storsalen nymåla kvit... Her er no lyst, flott og høgt under taket!

Me er stolte av grendahuset vårt som stort sett vart bygd på dugnad av lokalfolket.

I alle år har det vore mykje nytta som fest- og møtelokale.

Utbygdo Grendahus er eit partslag og er dermed tufta på friviljug arbeid til drift og vedlikehald av hus, lokale og uteareal.

Det er fullt utstyrt. Les meir her.
Click to Replace