Utbygdo Grendahus
Festlokale til leige på Stord

Medlemsfordelar


Fordelen med å vera medlem er at du får god rabatt på leigeprisar. 

Du er samtidig med på å oppretthalda eit nødvendig drifts- og vedlikehaldsnivå på grendahuset vårt.

Medlemskontingenten er for tida 300,- kr per år.

Bli medlem idag, send sms eller ring kasserar Eva Barane: 906 50 377Lat oss alle støtta opp om grendahuset vårt,
ein viktig funksjon i bygda vår!