Utbygdo Grendahus
Festlokale til leige på Stord

Styret anno 2020


Utleigar:
Kjellaug Øvrebø Johansen, tlf. 92818470

Leiar:
Hilde Juvik, tlf. 97086583

Kasserar:
Eva Barane

Styremedlemer:
Odd Egil Solberg (vaktmeisterfunksjon), tlf. 90179428
Merethe Fjellheim
Kristine B. Juvik

Varamedlemer:
Pauline Fylling
Oddgeir Kloven