Utbygdo Grendahus
Festlokale til leige på Stord

Styret anno 2018


Utleigar:
Sissel Rønnekleiv Eriksen, tlf. 99629234

Leiar:
Hilde Juvik, tlf. 97086583

Kasserar:
Eva Barane

Styremedlemmar:
Odd Egil Solberg (vaktmeisterfunksjon), tlf. 90179428
Per Martin Furevik
Kjellaug Øvrebø Johansen

Veramedlemmar:
Oddgeir Kloven
Liv-Karin T. Karlsen