Utbygdo Grendahus
Festlokale til leige på Stord

Styret anno 2023


Utleigar:
Merete Fjellheim, tlf. 976 53 939

Leiar:
Hilde Juvik, tlf. 970 86 583

Kasserar:
Synnøve Roseth-Solberg, tlf. 970 82 228

Styremedlemer:
Kristine B. Juvik
Kjellaug Øvrebø Johansen
Anette Juvik (vaktmeisterfunksjon), tlf. 413 38 357
Jorunn Roseth

Varamedlemer:
Oddgeir Kloven